Mi keményen dolgozunk az Ön kapcsolatáért!Tanácsadók

 

KUREMSZKY ANDREA

 

Budapest e-mail 06 70 383-5025

 

A Mediatív Kommunikáció Tréning olyan összetett, adaptív - vagyis alkalmazkodó - módszer, amely a feldolgozáson, átélésen alapuló technikák segítségével tudja feloldani a múltban gyökerező elakadásokat, és megoldásokat találni az ezekből adódó problémákra. Alapja az a felismerés, hogy tetteink és a velünk történő dolgok - főként, ha ezek ismétlődnek -, valamilyen módon a haszonunkat szolgálják. Az esetek döntő többségében ez a hasznosság tudatalatti, és ellentétes a racionális kívánságokkal, így amíg nem fedjük fel ezt a tudattalan okot, nem is tudjuk abbahagyni a nem kívánt viselkedési vagy reagálási formát, hiába próbáljuk.

A mediáció szó az latin mediare - közvetítő, közvetíteni szóból ered. Hagyományosan az egymással érdekellentétben álló felek közötti egyeztetést, közvetítési folyamatot nevezik mediációnak. A Mediatív Kommunikáció Tréning során is közvetítés történik, azonban ebben az esetben nemcsak a partnerek között, nahem önmagunk és azok között a blokkok, gátak közözz kívánunk kapcsolatot teremteni, amelyek megakadályozzák a számunkra megfelelő élet kialakulását. Ha valakiben feszültség, elégedetlenség jelentkezik, melynek nem találja racionális magyarázatát, előáll ez az ellentét. A megmagyarázhatatlan negatív érzéseknek, a látszólag ok nélküli kellemetlen élményeknek, ha többször ismétlődnek, valami oka van.

A Mediatív Kommunikáció Tréning eszköztára arra alkalmas, hogy felfedje és oldja ezeket az okokat. A tréning rendkívül hasznos és hatékony kiegészítő eszköze az Enrich/Prepare teszt, melyet nagy örömmel alkalmazok munkám során.

Szeretettel várom érdeklődését!

www.kommunikaciotrening.hu