Mi keményen dolgozunk az Ön kapcsolatáért!Prepare/Enrich - Mi ez?

PREPARE / ENRICH (Felkészítés / Gazdagítás) egy párkapcsolati diagnosztikai és tanácsadói csomag, amelyet házasulandó, házas és együttélő párok részére dolgoztak ki.

Az eszköztár legfontosabb eleme a 165 kérdésből álló teszt, amely:
- felszínre hozza a párkapcsolat erősségeit és növekedési területeit,
- gazdag diagnosztikai adatmennyiséget szolgáltat a pár kapcsolatáról, szociális és családi hátteréről,
- lehetőséget nyújt a a prevencióra, illetve a gyors és szakszerű intervencióra.

Nemzetközi szinten 14 nemzeti iroda és több mint 150.000 tanácsadó dolgozik az eszközzel. A teszt kitöltését, az eredmények megbeszélését, valamint a hozzá tartozó tanácsadást csak speciálisan képzett tanácsadók: párterapeuták, pszichológusok, szociális munkások, mentálhigiénikusok, lelkészek, lelkigondozók vagy más segítő szakmákban dolgozók vezethetik. A párok anonimitása garantált az adatok feldolgozása során, a tanácsadókat pedig titoktartási kötelezettség terheli. A párok világnézetének tiszteletben tartása alapkövetelmény minden PREPARE / ENRICH tanácsadó számára.

A PREPARE / ENRICH tudományos háttere
Prof. Dr. David H. Olson, akinek kutatási eredményeire épül a program, a Minnesotai Egyetem Családszociológiai Tanszékének professzor emeritusza. Célja az volt, hogy létrehozzon egy szabványosított rendszert, amelyben integrálhatja a legfontosabb pár- és családterápiás kutatások eredményeit. Első nagy tudományos áttörése, a "Circumplex Model of Marital and Family Systems" néven vált ismertté. Megközelítése rendszerelméleti alapokon nyugszik. Két fő dimenziója a kötődés és a rugalmasság, amit úgy a kapcsolatban résztvevő feleknél, mint azok származási családjainál is vizsgál. Az első tesztcsomag 1968-ban készült el, és azóta nyolcszor került átdolgozásra, ami mutatja az elkötelezettséget a rendszer tudományos és releváns jellegének megőrzése iránt. A folyamatos kutatásoknak és a növekvő adatbázisnak köszönhetően a PREPARE / ENRICH mára egyedülálló statisztikai háttérrel rendelkezik. A tesztet eddig világszerte három és fél millió pár töltötte ki, és az eljárás tudományos megbízhatóságát szaklapokban megjelent tanulmányok hosszú sora (több mint 1.200), valamint több mint száz PhD disszertáció igazolja.

A PREPARE / ENRICH kiértékelés áttekintése A kutatások alapján kirajzolódtak azok a területek, melyek erőteljesen befolyásolják a házasság boldogságát és tartósságát. Ezek a személyiség, kommunikáció, konfliktuskezelés, pénzügyek, szabadidő, szexualitás, gyerekek és szülői szerep, család és barátok, a szerepértelmezés és a lelkiség. Ezeken felül a kiértékelés információkat tartalmaz az idealisztikus torzulásról, a házasság iránti elvárásokról, házassági megelégedettség szintjéről és a származási családok szerkezetéről. Személyiségdiagnosztikával és személyes adatokkal kiegészítve olyan gazdag anyag áll a tanácsadó rendelkezésére a kapcsolatot befolyásoló személyiségi, intra- és interperszonális valamint szociális tényezőkről, mintha már a tanácsadás megkezdése előtt 3-5 alkalommal beszélgetett volna a párral.

A PREPARE / ENRICH tesztek és programok
Életciklusuknak és családi állapotuknak megfelelően négy különböző tesztcsomag áll a párok rendelkezésére: .

PREPARE: házasság előtt álló gyermektelen párok részére.
PREPARE MK: házasság előtt álló párok részére, akik közül legalább egyik félnek van gyermeke egy korábbi partnertől (mozaikcsalád).
ENRICH: házas- vagy együttélő párok részére.
MATE: 50 év feletti párok részére.

A teszt eredménye egy 15 oldalas kiértékelés, amelynek alapján a tanácsadó személyre- azaz párra szabott tanácsadói programot dolgozhat ki.

A PREPARE / ENRICH magyarországi képviselője: Ketten Együtt Házassági Műhely A jogtulajdonos Life Innovations Ltd. a PREPARE / ENRICH képviseletére Magyarországon a Ketten Együtt Házassági Műhelyt bízta meg. Nagy örömünkre szolgál, hogy munkánkkal hozzájárulhatunk a házasságok boldogabbá tételéhez a magyar nyelvterületeken (beleértve Vajdaságot és Erdélyt is). Célunk a párok segítésén túl a szakemberek képzése és egy országos (sőt határokon átnyúló) tanácsadói hálózat kialakítása. Jelenleg 200 tanácsadó dolgozik a PREPARE/ENRICH eszközökkel, de számuk folyamatosan bővül. Munkatársainkkal igazi interdiszciplináris és interkonfesszionális műhelyt alkotunk. Színvonalas, interaktív képzéseinken a szakembereknek a rendszer strukturált, gyakorlati ismeretét adjuk át. A tanácsadók a teszt alkalmazásának, a kiértékelés értelmezésének és az utóbeszélgetések megtervezésének ismereteit egy egynapos intenzív képzés során sajátítják el. E bejegyzés végén megtudhatja, mikor lesz a következő képzés és milyen feltételekkel vehet részt rajta.

Amennyiben további információkra lenne szüksége a programról, vagy felkeltettük figyelmét a tanácsadói képzéssel kapcsolatban, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot!

Regisztráció a következő képzésre >